Giới thiệu

SÁCH CƠ ĐỐC I AM được hình thành với KHẢI TƯỢNG đó là nhìn thấy một cộng đồng Cơ Đốc nhân được biến đổi, tăng trưởng trong đời sống bề trong, từ đó ảnh hưởng cách tích cực tới gia đình, bạn bè, xã hội thông qua việc đọc, suy ngẫm và thảo luận những đầu sách Cơ Đốc thật sự có giá trị và phù hợp với mỗi cá nhân.

Với Khải tượng đó, chúng tôi có SỨ MỆNH đó là sưu tầm, giới thiệu và tư vấn cho Quý độc giả những đầu sách của các tác giả Cơ đốc hàng đầu trong lịch sử với nhiều đề tài và thể loại đa dạng, từ những sách mang đậm tính học thuật như Nghiên cứu, Chú giải, Giải nghĩa… đến những đầu sách trình bày chân lý được ứng dụng sống động trong Đời sống gia đình, hôn nhân; Quá trình Môn đồ hóa…

Bên cạnh Kho sách hơn 1,000 cuốn để phục vụ nhu cầu Đọc và Mượn sách, quý vị cũng có thể tìm MUA những đầu sách mới nhất của những Đơn vị xuất bản Cơ đốc hàng đầu Việt Nam như Thánh Kinh Hội, Văn Phẩm Hạt Giống và Lời Sống Hàng Ngày tại SÁCH CƠ ĐỐC I AM.

Ngoài ra, SÁCH CƠ ĐỐC I AM cũng có trưng bày và bán những Sản phẩm handmade của Q&A và một số văn phẩm Cơ Đốc khác để phục vụ cho Quý độc giả.

Nguyện xin Đức Chúa Trời tiếp tục sử dụng Lời Chúa