Kinh Thánh trọn bộ Tiếng Việt bản dịch Truyền thống Hiệu đính 2010

Phân loại về kích thước (3 size) : Size nhỏ (11.5×16.5); Size vừa (12×18); Size lớn (14.5×21)

Phân loại về bao da: Có bao da và Không có bao da