KHẢI TƯỢNG VÀ SỨ MỆNH

KHẢI TƯỢNG

Nhìn thấy một cộng đồng Cơ đốc được biến đổi, gây dựng và phát triển thông qua những đầu sách Cơ đốc phong phú và có giá trị.

SỨ MỆNH

      • Thu thập và cung cấp tất cả các đầu sách, ấn phẩm Cơ đốc tới cộng đồng
      • Giới thiệu, tư vấn sách theo nhu cầu của từng Độc giả (chủ yếu thông qua nền tảng trực tuyến: Facebook, Youtube, Website, Zalo)
      • Tổ chức các hoạt động, sự kiện để xây dựng một đời sống đọc sách có kỷ luật (Game Mini; Nhóm Đọc sách; Trại Sách)