✅ Quý Độc giả có thể tìm thấy tất cả những đầu sách Cơ Đốc được phân phối ở I AM tại đây!
✅ Các đầu sách được phân loại theo Chủ đề và theo Đơn vị phát hành, thuận tiện cho Độc giả tìm kiếm và lựa chọn
✅ Những chủ đề chính gồm có: Đời sống Cơ Đốc; Học Kinh Thánh; Cầu nguyện; Thần học; Giảng Dạy; Hôn nhân – Gia đình; Nghiên cứu; Giải nghĩa Kinh Thánh; Hội Thánh; Tĩnh nguyện; Truyền giáo; Môn đồ hóa

SÁCH CƠ ĐỐC

Sống Theo Tiếng Gọi

Liên hệ

Chú Thích – Giải Nghĩa

Hướng dẫn Nghiên Cứu Cựu Ước

150,000

Đời Sống Cơ Đốc

Combo 3 sách Làm Cha Mẹ

36,000

Đời Sống Cơ Đốc

Sống với tha nhân

25,000

Cầu Nguyện – Tĩnh Nguyện

Những quy tắc cầu nguyện bị lãng quên

40,000

Chú Thích – Giải Nghĩa

Thần học rút gọn

125,000

Đời Sống Cơ Đốc

Đời Sống Mới

40,000

Học Kinh Thánh

Phước Âm Yếu Chỉ

15,000

Cầu Nguyện – Tĩnh Nguyện

Thời Gian Suy Ngẫm

25,000

Đời Sống Cơ Đốc

Phúc Âm cho Cơ Đốc nhân

30,000

Chú Thích – Giải Nghĩa

Bộ Sách Giáo Khoa Cơ Đốc Phục Vụ

60,000415,000