HỖ TRỢ MỤC VỤ

Nếu bạn được cảm động và mong muốn hỗ trợ cho Mục vụ mà chúng tôi đang thực hiện, dưới đây là một số cách hữu ích chúng tôi đề xuất:

   + Cầu nguyện: chúng tôi tin rằng không điều gì có thể ích lợi hơn cho Mục vụ này là những lời cầu nguyện chân thành và sốt sắng.

   + Chia sẻ: chúng tôi mong muốn không chỉ bạn, nhưng tất cả bạn bè, Hội thánh của bạn đều được ích lợi thông qua những hoạt động của Mục vụ này. Hãy chia sẻ chúng tôi (website, facebook, youtube) đến mọi người xung quanh bạn.

   + Sử dụng: một cuốn sách, một sản phẩm bạn mua tại Hiệu sách I AM thật sự đã mang đến nhiều giá trị cho chúng tôi

   + Dự phần tài chính trực tiếp: bằng cách chuyển khoản tới tài khoản của chúng tôi: TRẦN NHO HOÀNG – 17771407 –  ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu)

 

Nguyện Chúa ban ơn trên hết thảy Quý vị