THÓI QUEN GIÚP TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH KHỎE MẠNH

🔥Những bậc thầy thể hình và những chuyên gia y tế khuyên chúng ta tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ và tập quản lý căng thẳng một cách khôn ngoan. Và đó là điều tốt. Xét cho cùng, sứ đồ Phao-lô không nói rằng chăm sóc thân thể chẳng ích lợi gì. Ông nói: “vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần” (Phần nhấn mạnh được thêm vào).
🔥Nhưng trong cùng mạch văn, Phao-lô nói tiếp “còn sự tìn kính ích lợi mọi mặt” (I Tỉ-mô-thê 4:8). Vậy thì… chúng ta nên luyện tập lòng tin kính như thế nào?
🔥Chúng ta có thể rút ra một số điểm tương đồng giữa sức khỏe thuộc thể và sức khỏe thuộc linh. Hãy nghĩ lại khoảng thời gian bạn bắt đầu tập thể dục hoặc thay đổi chế độ ăn uống? Bạn đã thành công như thế nào? Bây giờ bạn còn thực hiện không? Bạn muốn thay đổi điều gì? Khi hoạch định và thực thi một kế hoạch thực tế nhắm vào những nhu cầu thể chất, bạn sẽ thấy sức khỏe của mình tiến triển tốt hơn.
🔥Đời sống tâm linh cũng vậy. Một cách tăng cường sức khỏe thuộc linh rất tốt là đặt ra những mục tiêu thực tế để giúp lòng bạn luôn khắng khít với Cha Thiên Thượng, Đấng đã tạo dựng chúng ta để sống trong mối liên hệ với Ngài và với người khác. Trong tập sách nhỏ này, tác giả là nhà truyền giáo Luis Palau trình bày ngắn gọn về cách xây dựng những thói quen thuộc linh cho đời sống mình để mỗi ngày càng gần Chúa hơn.
Chúng tôi hy vọng rằng tập sách này sẽ khích lệ bạn tiếp tục hoặc bắt đầu những thói quen tốt suốt cuộc đời.
📚Cuốn sách “Đặt Chúa làm trung tâm”
📚Tác giả: Our Daily Bread Ministries