💌Chào anh chị em yêu dấu!
Nhằm mục đích lan toả tinh thần đọc sách Cơ Đốc, Hiệu sách Cơ Đốc IAM đang mở Cuộc thi Giới Thiệu Sách có tên là “Lan Toả”…
Chương trình LAN TOẢ kì vọng sẽ:
🔥Là sân chơi bổ ích cho anh chị em trong Chúa
🔥Khích lệ anh chị em Rèn Luyện Tâm Linh bằng cách đọc Kinh Thánh và đọc sách Cơ Đốc (Công vụ 17:11 – II Ti-mô-thê 3:15)
🔥Tăng trưởng trong đời sống đẹp lòng Chúa (Cô-lô-se 1:9-10)
🔥Chạm tới những tấm lòng chưa được nghe về tình yêu của Chúa trong cộng đồng (Mat 5:16)
🔥Lan toả đời sống Cơ Đốc như ánh sáng cho thế gian (Mat 5:14)
💰Dự kiến Chi phí thực hiện chương trình (bao gồm giải thưởng và các chi phí khác): 4.000.000 đồng
😍Hiệu Sách Cơ Đốc IAM rất mong nhận được sự cầu thay và đóng góp của anh chị em ở mọi nơi!
😍Số tiền Dâng Hiến cho chương trình xin vui lòng gửi về Số Tài Khoản của Hiệu Sách:
🌻STK: 17771407- Ngân hàng ACB
🌻Chủ TK: Trần Nho Hoàng
🌻Nội dung: Vui lòng ghi rõ “Dang hien cho chuong trinh Lan Toa” (Về tên người dâng hiến: anh chị em có thể ghi tên hoặc không ghi tên, tùy mỗi người ạ^^)
😍Cảm ơn anh chị em!
Nguyện Đức Chúa Trời ban phước dư dật cho anh chị em!