Các Thư Tín Mục Vụ

Mã sản phẩm: HG31

150,000

Thông tin sản phẩm

  • Tên sản phẩm: Các Thư Tín Mục Vụ
  • Nguyên ngữ: The Pastoral Epistles (Tyndale New Testament Commentary)
  • Tác giả: Donald Guthrie
  • Đơn vị phát hành: Văn phẩm Hạt Giống
  • Năm phát hành: 2022
  • Số trang: 234
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Trọng lượng: 300 gram

Còn hàng

Các Thư Tín Mục Vụ

150,000