SU Việt Nam – Đoàn Đọc Kinh Thánh Việt Nam là đơn vị xuất bản các sách, trò chơi dựa trên nền tảng Kinh Thánh cho đối tượng thiếu nhi, thiếu niên và cả người trưởng thành. Các sản phẩm của SU hướng đến việc khích lệ độc giả đọc và học Kinh Thánh một cách hứng thú và chuyên cần! Mời bạn tham khảo các sản phẩm của SU nhé!